De steenuilen van
Oosterwijtwerd

The Little Owls of
Oosterwijtwerd
pic  

 

Steenuiltje

De steenuil - het kleinste uiltje van ons land - komt het gehele jaar voor. Het is een vrij schaarse broedvogel. Het is onduidelijk in welke aantallen de soort hier vroeger broedde. Tegenwoordig zijn ze zeer schaars.

De meeste broedgevallen van Steenuilen in Groningen komen voor in de zeekleigebieden. Dit uiltje houdt zich daar op rond boerderijen, schuren en loodsen in het open land, bij voorkeur daar waar erfbeplanting voorkomt. Het aantal vogels kan van jaar tot jaar sterk wisselen, afhankelijk van strenge winters en voedselaanbod.

De dagelijkse kost van een steenuiltje bestaat uit muizen, regenwormen, kikkers, mollen, insecten en soms een klein zangvogeltje. In maart of april hebben ze de baltsperiode, waarna het vrouwtje gemiddeld zo'n 4 eieren legt die in 4 weken worden uitgebroed. De jongen verlaten na een week of 5 het nest, maar kunnen dan nog niet direct goed vliegen. Ze worden nog een week of zes door de ouders verzorgd. Een steenuilen-echtpaar blijft elkaar het hele leven trouw en zal ook niet snel van broedplaats veranderen.

De voorkeursbiotoop van de Steenuil in Nederland is een graslandschap met houtwallen, knotwilgen en oude hoogstambomen en verspreid staande boerderijen met erfbeplanting.

Steenuil (Nederlands)
Stainoel (Gronings)
Athene nocutua
 

In de omgeving van Oosterwijtwerd komen steenuilen voor. Af en toe kun je ze horen roepen en heel zelden kun je er een op een paaltje in het land zien zitten. Op de boerderij van de familie v.d. Akker en op de boerderij Batenborg worden ze wel eens gesignaleerd.

Op de Wijtwerderheerd in Oosterwijtwerd is in 2003 door de steenuilenwerkgroep van de Stichting Landschapsbeheer Groningen een aantal uilenkasten geplaatst in knotwilgen en hoogstam fruitbomen. Oude wilgen op het terrein zijn geknot, nieuwe wilgen zijn aangeplant, nieuwe hoogstamfruitbomen zijn bij geplaatst en een lange takkenwal van snoeihout is aangelegd.

Wanneer je meer wilt weten over het plaatsen van nestkasten voor of projecten over steenuilen dan kun je de Stichting Landschapsbeheer Groningen benaderen via bellen op tel: 050 5345199

Vind je een dode of gewonde steenuil neem dan zo snel mogelijk contact op met Jan van 't Hoff van de Steenuilenwerkgroep tel: 0596 571832 De steenuilenwerkgroep heeft sinds 2001 een eigen homepage

Op de "Wijtwerder heerd" bij de familie Lambeck kun je het gehele jaar door een appartement of huisje huren of logies met ontbijt reserveren, wanneer je zelf wilt komen kijken. 
(tel 0596 627 453)

English from here on:

Bird group: Owls

Field characters. 22 cm. Small brown-grey owl with flat head.
Upperparts brown-grey with white spots, underparts whitish grey with long broad brown-grey streaks. Face grey-white with fine dark streaks, appears to be 'frowning' because of low white eyebrows. Eyes bright yellow. Seen during daytime, sitting on stones or poles in open country. Frequently bobs its body. Flight is low and undulating with folded wings in glide.

Voice: Song reminds one of Common Redshank-call, a rising 'whuui'. Also agressive 'whieuw'.

Distribution: Resident. Common, but sometimes local.

Habitat: Usually found in agricultural areas, with scattered trees and hedges; also in orchards, open woodland, dunes, and semi-desert. Nests in hollow trees, in ruins, in holes in the ground, in farmhouses etc.

Food: Voles, mice, insects, worms, small birds

If you wish to see the Little Owls in Groningen or visit our village you can rent an apartment or stay in a room with Bed and Breakfeast at the   "Wijtwerder heerd" with Jim and Betty Lambeck
phone (+31) 0596 627 453

Athene nocutua
Little Owl (English)
Stainoel (Gronings)
Steenuil (Nederlands)
Chouette chevêche (French)
Steinkauz (German)
Mochuelo común (Spanish)

 

 

 

 


Nederlands
[ Mijn tuin  ] [ Tuinen ] [ Rozen ] [ Compost ] [ Kruidentabel ] [ Bloementaal] [ Flora & Fauna ] [ Ecologie ]
[ Yolanda ] [ Flatcoated Retrievers ] [ Huisdieren ] [ Familie ] [ Boeken en literatuur] [ Wicca ]
[ Oosterwijtwerd ] [ Pasen ] [ Steenuilen ] [ Ransuilen ] [ Oogstmijt ] [ Groningen ] [ Logies ]
[ Spiritualiteit & gezondheid ] [ Vegetarische pagina ] [ Vrouwen ] [ Internet ] [Links ] [ Index ] [Top pagina]
English pages
[ My garden ] [ Herbal Garden ] [ Gardens ] [ Links to Roses ][ Language of Flowers]
[ Who am I ] [ Books and literature ] [ Pets ] [ Flatcoated Retrievers ] [ Oosterwijtwerd ] [ Little Owls ]
[ Flora, Fauna and botany links ] [ Ecology ] [ Spirit and health] [ Vegetarian page ] [ Women ] [ Homepage ] [Top of this page]

 

[Top of this page]

 

 

 

 


 

 

all rights reserved copyright
©1997 - ©2013
this is a private site,
not a company
 

Sending unsollicited non-personal commercial messages to the (e-mail) addresses on these pages is not permitted.